Friday, June 20, 2014

Danziger Family Photos

The family of Maer/Meyer Danziger and Razel Necha Goldberg.Maer Danziger (1857-1928)
Razel Necha Goldberg (1856-c.1900)Abraham Danziger (1878-1962)
Anna / Chana Danziger (1882-1957)
Mary Danziger (1887-1985)
William Danziger in 1922 (1895-1969)


William Danziger in 1936 (1895-1969)


No comments: